ClicXoft programok

Keresés

A tartalomhoz

Társasházkezelés

Termékek


Technikai jellemzők

A program Microsoft Visual Studio fejlesztő rendszerében, C# programnyelven készült, Microsoft MS SQL adatbázis-kezelőt használ - kliens-szerver rendszerű. Szükséges futtatókörnyezet a Microsoft .NET keretrendszer 4.0-ás változata (minimumkövetelmény). Fő technikai jellemzők: • A programot egyidejűleg használni képes felhasználók, munkatársak száma nincs korlátozva - azonban több egyidejű felhasználó nagyobb teljesítményű kiszolgáló számítógépet igényel.
 • Lehetőség van az adatbázisokhoz való hozzáférésre nemcsak helyi hálózatban, hanem interneten keresztül is. Az adatbázis a szerver IP címe / szerver neve alapján közvetlenül, vagy magasabb biztonsági követelmények esetén VPN kapcsolaton keresztül érthető el. Ez különösen hasznos abban az esetben, ha külső (kiszállásos) munkavégzés történik, és a munkavégző rendelkezik hordozható számítógéppel (notebook). Ekkor internetkapcsolat megléte esetén a munkavégzés aktuális helyén is el tudja érni az adatokat, folytatni tudja ezekkel végzett munkáját.
 • A szoftver egyszerre több céget, szervezetet vagy ügyet képes egyidejűleg kezelni - az egyes cégek, szervezetek vagy ügyek külön adatbázisban kapnak helyet ilyen esetben. Az aktuális cég vagy szervezet adatait tartalmazó adatbázist a program indításakor kell kiválasztani, és bármikor át lehet lépni egyik cégből, szervezetből vagy ügyből a másikba.
 • A program, amennyiben szükséges, egyszerre több példányban is futtatható egy adott hálózaton belül, vagy egy adott számítógépen. Ilyen eset lehet több cég, szervezet vagy ügy egyidejű kezelése. Ekkor az egymástól függetlenül működő program-példányok dolgozhatnak ugyanabba az adatbázisba is. Így egyszerre több munkatárs dolgozhat az adatokkal egyszerre, vagy egy felhasználó egyszerre több adatkörrel végezhet munkát.
 • A program telepíthető és hordozható változatban is elérhető- használható. A hordozhatóság lehetővé teszi a program felhasználási cél szerint beállított változatának könnyű kihelyezését a munkatársak számítógépeire.
 • A program felhasználói szintű jogosultsággal futtatható. (Windows User Account Control jogosultságellenőrzés).


Részletes összefoglaló a hardverkövetelményekről és útmutatók egygépes és hálózati telepítésről a Letöltések menüből érhető el.

A szoftver két változatban érhető el, kétfajta könyvviteli eljárást alkalmazó társasházak céljára.

Kettős könyvvitelt alkalmazó társasházak

Azon társasházak esetén, melyek működésükhöz kettős (főkönyvi) könyvelést alkalmaznak, a program e verziója illesztve van a CobraConto.Net vállalatirányítási rendszerhez. Az illesztés a könyvelési funkcióhoz kapcsolódik, így

 • pénztártétel generálás,
 • könyvelés generálás,


a CobraConto.Net vállalatirányítási rendszerben történik, és az ott rögzített adatokból a lakói folyószámlához kapcsolódó

 • bankkivonat feldolgozás,
 • pénztári befizetés feldolgozás


funkciók ebben a programban végezhetők el.

Pénzforgalmi könyvelést alkalmazó társasházak

Azon társasházak esetén, amelyek pénzforgalmi könyvelést alkalmaznak, a program ezen verziója tartalmaz pénzügyi nyilvántartást az alábbi bizonylatok számára:

 • kimenő számlanyilvántartás,
 • bejövő számlanyilvántartás,
 • pénztár a készpénzes forgalom kezelésére,
 • bankkivonat nyilvántartás a banki forgalom kezelésére.


A pénzforgalmi adatok (pénztár, bank) rögzítése automatikus számlakiegyelítést (számlakiegyenlítés esetén) és naplófőkönyv tételbejegyzést eredményez, biztosítva a pénzügyi adatok és könyvelés teljes konzisztenciáját.

A program fő funkciói

A szoftver társasházak lakóinak folyószámla-kezelésében nyújt jelentős segítséget társashzkezelő vállalkozásoknak vagy szervezeteknek. A program alábbi szempontok figyelembevételével lett fejlesztve:

 • a név mellett egyéb egyedi azonosítóval is hozzárendelhető legyen az adott lakóhoz;
 • a lakóközösségek csoportosíthatók legyenek (pl. több épületből álló közösség esetén házanként lehessen nyilvántartani);
 • évenként (nyitó egyenleggel) új nyilvántartást hozzon létre a szoftver;
 • egy-egy lakó összes adata (előírás, teljesítés) egyszerre, időrendben látható legyen;
 • a különböző könyvelendő (előírás, befizetés), és nem könyvelendő tételek (jóváírás) kezelésére kényelemes felület legyen biztosítva;
 • az ismétlődő, azonos pénzügyi eseményeket sablonból lehessen választani;
 • kezelje a lakások vízfogyasztását.


A felsorolt funkciókat a szoftver tartalmazza. A program további funkciói és képességei:

Folyószámla állományok meghatározása és kezelése

A szoftver a lakók folyószámláit tartja nyilván. E funkcióból eredően lehetőség van folyószámla-állományok létrehozására. Folyószámla-állományon egy adóéven belül folyószámlák olyan csoportja értendő, amelyeket valamilyen szempontból egy csoportként kívánunk kezelni (pl. több lakóház esetén egy lakóház lakóinak a folyószámlái). E csoportosításon túlmenően, a folyószámlák esetében a program kezeli az aktív és archív folyószámlák körét. Ez utóbbi funkció segítségével követelések- kintlévőségek behajtás egyszerűbbé tehető. Miután a folyószámla kezelési szempontból nem lakóhoz, hanem lakáshoz kapcsolódik, így ha egy lakó elköltözik, akkor a hozzá kapcsolódó adatokat át kell helyezni egy archív állományba. Itt az adatai tovább kezelhetők (tartozás esetén elköltözés utáni befizetés stb.). Ugyanekkor az adott lakáshoz új folyószámla nyitható az új lakónak. E képességet tartjuk a program társasházkezelők szempontjából legfontosabb előnyének.

Vizfogyasztás kezelése

Egy folyószámlához (lakáshoz) tetszőleges számú hideg / melegvíz fogyasztásmérő, fogyasztásmérőnként tetszőleges számú leolvasott érték rögzíthető. Leolvasott érték rögzítésekor a program kiszámolja a díjat, és egy terhelési előírást generál a folyószámlákra. A program annak beállítása esetén automatikus értesítést küld a terhelésről a lakónak sms-ben vagy email-ben.

Egyéb terhelés kezelése

Ahogy a ClicXoft.Office programcsáld programjai esetében, e szoftvernél is létrehozhatók egyedi adatmezők, amelyek segítségével többek között terhelés előírások generálhatók az egyes folyószámlákhoz (pl. lakó által bérbevett közös helység, vagy valamilyen költsé külön kezelése a közös költségtől).

Tulajdon-megoszlás figyelembe vétele és fejlett kezelése

A szotfver ingatlan albetétenként kezel folyószámlákat. Minden folyószámlhoz a használón (lakón) kívül megadható a tulajdonos is. Külön lista kérhető le, mely egyben tartalmazza a tulajdonoshoz tartozó ingatlanok folyószámláját.

Ismétlődő gazdasági események kezelése

A gazdasági események törzsadat a folyószámla tételek jellemző pénzügyi eseményeinek ismétlődő adatai. Egy ilyen pénzügyi esemény rögzítésekor nem kell az esemény minden adatát egyesével megadni, hanem kiválasztásával az kitölti a megfelelő adatmezőket.

Csatolmányok

Hasonlónan a ClicXoft.Office programcsaládhoz, a szoftver képes tárolni külső dokumentumokat. Minden folyószámlához csatolhatók dokumentumok. Ezek a fájlok formátumukat tekintve lehetnek többek között:

 • képek (fénykép, beszkennelt dokumentum képe stb.)
 • szövegek és irodai szoftverekkel készített dokumentumok (txt, doc, excel stb.), illetve
 • bármilyen adattartalmú, bármilyen kterjesztésű fájl.


Ezek a fájlok nemcsak csatolhatók, hanem bármikor menthetők adathordozó(k)ra, illetve a fájl típusához rendelt programmal megtekinthető a tartalmuk (pl. doc fájl esetén WinWord, vagy xls esetén Excel stb.)

Tételek csoportos létrehozása gazdasági események vonatkozásában

E funkció keretében, kiválasztva egy gazdasági eseményt, annak idejét, és érintett folyószámlákat, a szoftver ezekhez az adatokhoz hozzárendeli a lakók (folyószámlák) adatait. Ilyen használati eset lehet például a közös költség előírás rögzítése. Ekkor a program átemeli az adott lakás folyószámlánál rögzített közös költség értéket az összeg oszlopba. A funkció segítségével elkerülhető az időigényes adatbeviteli eljárás, különösen nagy lakószámú társasházak és lakóközösségek esetében.

Egyenlegközlő levél /email kiküldése


Egy megadott időszakra vonatkozóan kigyűjthetők a lakók folyószámláinak pénzügyi mozgásai, és lakónként, formanyomtatvány formájában folyószámlaegyenleg-lista nyomtatható, amely postai levélként küldhető a lakóknak. Lehetőség van a folyószámla-egyenlegek automatikus, email formában történő kiküldésére.

Társasház- lakásszövetkezet likviditásának ellenőrzése

A program biztosítja, hogy nemcsak a lakókra vonatkozóan lehet egyenleget lekérni vagy nyomtatni, hanem egy adott időpontban egy állomány (társasház vagy laksásszövetkezet) összes lakójának lakásonkénti egyenlegét tartalmazó listát is lehet készíteni. E funkció segítségével pontosan megállapítható egy társasház vagy lakásszövetkezet likviditása.

Folyószámla import (adatgenerálás)

A szoftver lehetővé teszi lakók adatainak tömeges, egyidejű rögzítését, ilyen adatokat tartalmazó fájlok importálását. E fájl alapvetően a következő azonosítókat szükséges hogy tartalmazza:

 • név,
 • azonosító,
 • lakásszám,
 • közös költség


Az importálás eredményeként egyszerre akár 100-200 lakó adatai felvihetők, így a program használatba vétele egyszerű, mind teljesen új felhasználás, mind új társasházak és lakószövetkezetek felvétele során.

Naplózó funkciók

A programban tárolásra kerülnek az elküldött sms-ek és email-ek adatai. és a hozzájuk tartozó menüpontban bármikor visszakereshetők. Lehetőség van szövegtöredékre történő keresésre is.

Képernyő- és nyomtatási képek

Folyószámla főablak

Csoportos tétel generálásLakó egyenleg lista

Lakóház folyószámla kivonat


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe