ClicXoft programok

Keresés

A tartalomhoz

Szervíztevékenység-támogatás

Termékek


Technikai jellemzők

A program Microsoft Visual Studio fejlesztő rendszerében, C# programnyelven készült, Microsoft MS SQL adatbázis-kezelőt használ - kliens-szerver rendszerű. Szükséges futtatókörnyezet a Microsoft .NET keretrendszer 4.0-ás változata (minimumkövetelmény). Fő technikai jellemzők:


 • A programot egyidejűleg használni képes felhasználók, munkatársak száma nincs korlátozva - azonban több egyidejű felhasználó nagyobb teljesítményű kiszolgáló számítógépet igényel.
 • Lehetőség van az adatbázisokhoz való hozzáférésre nemcsak helyi hálózatban, hanem interneten keresztül is. Az adatbázis a szerver IP címe / szerver neve alapján közvetlenül, vagy magasabb biztonsági követelmények esetén VPN kapcsolaton keresztül érthető el. Ez különösen hasznos abban az esetben, ha külső (kiszállásos) munkavégzés történik, és a munkavégző rendelkezik hordozható számítógéppel (notebook). Ekkor internetkapcsolat megléte esetén a munkavégzés aktuális helyén is el tudja érni az adatokat, folytatni tudja ezekkel végzett munkáját.
 • A szoftver egyszerre több céget, szervezetet vagy ügyet képes egyidejűleg kezelni - az egyes cégek, szervezetek vagy ügyek külön adatbázisban kapnak helyet ilyen esetben. Az aktuális cég vagy szervezet adatait tartalmazó adatbázist a program indításakor kell kiválasztani, és bármikor át lehet lépni egyik cégből, szervezetből vagy ügyből a másikba.
 • A program, amennyiben szükséges, egyszerre több példányban is futtatható egy adott hálózaton belül, vagy egy adott számítógépen. Ilyen eset lehet több cég, szervezet vagy ügy egyidejű kezelése. Ekkor az egymástól függetlenül működő program-példányok dolgozhatnak ugyanabba az adatbázisba is. Így egyszerre több munkatárs dolgozhat az adatokkal egyszerre, vagy egy felhasználó egyszerre több adatkörrel végezhet munkát.
 • A program telepíthető és hordozható változatban is elérhető- használható. A hordozhatóság lehetővé teszi a program felhasználási cél szerint beállított változatának könnyű kihelyezését a munkatársak számítógépeire.
 • A program felhasználói szintű jogosultsággal futtatható. (Windows User Account Control jogosultságellenőrzés).


Részletes összefoglaló a hardverkövetelményekről és útmutatók egygépes és hálózati telepítésről a Letöltések menüből érhető el.

A program működése

A szoftver teljes körűen biztosítja gépek, berendezések, szerszámok és munkaeszközök, szórakoztató-elektronikai és infokommunikációs berendezések, járművek karbantartási és javítási munkafolyamatainak adminisztrációját, ilyen tevékenységeket végző cégek és szervezetek piaci és közszolgáltatási működését. Minden olyan esetben alkalmazható, ahol a főtevékenység eszközök, berendezések és járművek javítása és időszakos- ütemzett karbantartása.

A program alapvetően két igényt elégít ki:

 • Folyamatban lévő munkák menedzselése;
 • Tetszőleges időpontig visszamenőlegesen korábban elvégzett munkák adatainak visszakeresése.


Folyamatban lévő munkák menedzselése

Javítási munka indítása a programban a körülményektől függően két különböző belépési pontban lehetséges.

Amennyiben a javítási igényt telefonon jelentik be, vagy a szervizbe bevitelre kerül, de valamilyen ok miatt a javítás megkezdése bizonytalan (pl. garanciális, de nincs ott a garanciajegy), akkor első lépésként Hibabejelentő lapot lehet a program segítségével kiállítani. Ez utóbbi esetben az átvett készülékről a Hibabejelentő rögzítése után egy 2 példányos un. Tárolási nyilatkozat nyomtatható (egy az ügyfélnek, egy a szerviznél marad). Ha a későbbiekben a termék javításra kerül, akkor a program a Hibabejelentőből elkészíti a Munkalapot. A Hibabejelentő lap kiállításakor – a kiállítás kiváltó okának megfelelően – a kezelő beállíthatja a Hibabejelentő lap státuszát, amely az alábbi valamelyike lehet:

 • [1] Termék beszállításra vár, vagy
 • [2] Kiszállásos munkavégzésre vár.


Ha az ügyfél végül eláll a javítástól, akkor a kezelő
[3] Sztornózva értékre állítja a Hibabejelentő lapot.
Ha a termék (vagy garanciajegy) beszállításra került, és elkezdődhet a javítási munka, vagy kitűzésre került az időpontja (kiszállásos munka esetén), akkor a Hibabejelentő lapból Munkalap generálható, és a program automatikusan
[4] Munkalap kiállítással lezárva státuszra állítja a Hibabejelentő lap státuszát.

Fenti két lépés valamelyike után végérvényesen lezárul a hibabejelentéssel kapcsolatos folyamatot.

Amennyiben biztosra vehető a javítási munka, akkor közvetlenül (a Hibabejelentő lap kihagyásával) is készíthető Munkalap.
A Hibabejelentő négy státuszával szemben a Munkalap kilenc különböző státusszal rendelkezhet:

 • [1] Hibafeltárás: az az időszak, amíg a meghibásodás okának felderítése folyik. Amennyiben a várható javítási költség meghaladja az ügyfél által megadott értéket, vagy a szerviz alapszabályzata eleve tartalmazza, a javítás költségének elfogadásra az ügyfélnek SMS-ben vagy e-mailben ajánlat küldhető.
 • [2] Ajánlat elfogadásra vár: az az időszak, amíg a szerviz arra vár, hogy az ügyfél elfogadja, vagy visszautasítja a javítást, amennyiben nem garanciális javításról van szó.
 • Amennyiben a készülék nem javítható, de garanciális, akkor a következő státusz a [3] Csereutalvány igénylése. Ez az az időszak, amíg a szerviz arra vár, hogy a gyártó/forgalmazó elfogadja-e, hogy gyártási hibából eredően nem javítható, és kiállít egy csereutalványt.
 • Ha a hiba gyártási eredetű, és a gyártó/forgalmazó kiállított csereutalványt, akkor a kezelő a Munkalap státuszát [4] Csereutalvány kiadásra vár értékre állítja. Ekkor a szerviz arra vár, hogy az ügyfél átvegye a csereutalványt.
 • [5] Alkatrészre vár: ez az alkatrész megrendelése és beérkezése között időszak, amennyiben a javításhoz szükséges alkatrész nincs a szerviz raktárában.
 • [6] Javítás alatt időszakban történik a tényleges javítási munkatevékenység.
 • A javítás befejezése utáni [7] Elszállításra vár időszak alatt a szerviz arra vár, hogy az ügyfél a megjavított terméket átvegye.
 • Ezután a Munkalap a [8] Lezárva státuszt kapja, és a továbbiakban már csak esemény vehető fel hozzá (lásd a későbbiekben).
 • Miután a program minden rögzített Munkalapnak "kioszt" egy soron következő sorszámot (munkalap számot), ezért - hogy a sorszámozásban ne legyen "lyuk" - egy tévesen rögzített Munkalap nem törölhető nyomtalanul, csak úgy, hogy a státusza [9] Törölve értékre változik.


A bemutatott folyamatot az alábbi folyamatábra szemlélteti, foglalja össze:A Munkalap státusza tartalmaz üzleti működést tekintve lényeges korlátozásokat, így a Munkalap bármelyik értékről bármelyikre nem állítható át: pl.
[3] Csereutalvány igénylése után nem lehet [2] Ajánlat elfogadásra vár érték. Így elkerülhető hibásan elkészített Munkalapok készítése - tekintettel arra, hogy javítási, karbantartási főtevékenység esetén ezek megfelelő vezetése elsődleges. Ezt az adminisztrációs funkciót a program úgy biztosítja, hogy nem közvetlenül választható ki a Munkalap következő státusza, hanem a program megnyit egy ablakot, ahol szemlélteti, melyik a jelenlegi státusz, és felkínálja az(oka)t a státusz(oka)t, mely választható:
Fenti példában a jelenlegi státusz:
[6] Javítás alatt (sárga háttérszín). Ezután a Munkalap csak a következő státusz értéket veheti fel (zöld háttérszín), és egy rádiógomb a választott érték kijelölésére):

 • [7] Elszállításra vár, amennyiben a szerviz telephelyén történt a munkavégzés;
 • [8] Lezárva, amennyiben kiszállásos volt a munkavégzés.


Munkalap események

Egy javítási folyamat előre várható eseményeit a státusz értékek mutatják. Emellett mindig vannak (lehetnek) váratlan fejlemények a javítási és karabantartási folyamatok során. Ahhoz, hogy egy későbbi időpontban pl. visszakereshető legyen, hogy egy javítási munka miért tartott a várnál tovább, milyen előre nem látott esemény történt. Ezeket az eseményeket rögzíteni lehet bármikor egy munkalaphoz, akár annak lezárás után is, vagy akár az ügyfél értesítéséről, hogy elkészült a javítás. Az esemény kezelés lehetővé tesz automatikus SMS vagy e-mail küldést is. E funkció biztosított a ClicXoft.Office programcsalád e szoftvere esetében is.
Naptárkezelés

A program által kezelt naptába két úton lehet bejegyzést bevinni:

 • Menüpontből belépve a naptárbejegyzés területen - a kezelési leírás szerint - közvetlenül rögzíthető bejegyzés,
 • Munkalapban a kezdő időpont mezőből meghívva a program generál naptárbejegyzést.


Ezt a funkciót kifejezetten javítási és karbantartási tevékenységek támogatására fejlesztettük, ezért:

 • csak a programban felvett személyeknek (munkafelvevő, javítási tevékenységet végző munkatárs) lehetséges bejegyzést rögzíteni,
 • a szoftver nem engedi egy adott személy részére a belegyzés időpontjának semmilyen átfedését.
 • a programban felvett személyekhez törzsadatként rögzített színnel történik a bejegyzése háttérszínének beállítása. Így vizuálisan könnyen áttekinthetővé válik a javítási folyamatok alakulása, a munkatársak terheltsége.


Csatolmányok

Minden javítási folyamathoz elterjedt fájlformátumokban adatok csatolhatók. Ezek az adatok lehetnek pl.
képek (fénykép, beszkennelt dokumentum képe stb.) szöveges dokumentumok (txt, doc, excel stb.), illetve bármilyen adattartalmú, bármilyen kterjesztésű fájl.
Ezek a fájlok nemcsak csatolhatók, hanem bármikor kimenthetők adathordozó(k)ra, illetve a fájl típusához rendelt programmal megtekinthető a tartalmuk (pl. doc fájl esetén WinWord, vagy xls esetén Excel stb.)

Adatbányászati funkciók

Munkalap/hibabejelentő adatok

Üzleti vagy szolgáltatói tekintetben lényeges lekérdezések hajthatók végre a következő szűrési feltételek szerint:

 • adóév,
 • munkalap / hibabejelentő állomány,
 • ügyfél,
 • időszak,
 • készülék gyári szám,
 • hibajelenség szó- vagy mondattöredéke,
 • munkalap/hibabejelentő megjegyzés mezőjének szó- vagy mondattöredéke.


(A megadott szűrési feltételek
ÉS kapcsolatával szűrhetők le az adatok, azaz akkor van "találat", ha az adott munkalapra/hibabejelentőre az összes feltétel igaz.) Lehetőség van egy szótöredékkel is megkereshető egy munkalap/hibabejelentő akár több 10.000 közül is.


Beépített alkatrész gyári száma
A program raktárkezelő modulja - egyedi azonosítós anyag/alkatrész esetén - bevételezéskor és kiadáskor is megköveteli az azonosító megadását/kiválasztását. Külön menüpontban azonosító alapján lekövethető az anyag/alkatrész "életútja".


Üzenet-küldés ellenőrzés

A programban tárolásra kerülnek az elküldött sms-ek és email-ek adatai. és a hozzájuk tartozó menüpontban bármikor visszakereshetők.


Nyitott munkalap figyelés

A programhoz tartozik egy segédprogram, mely a számítógéppel együtt indítható. A Windows tálcára (System Tray) elhelyezi az ikonját, és figyeli a nyitott munkalapokat. Így azáltal juthatunk információhoz, hogy a programot el kellene indítani:

Képernyő- és nyomtatási képek

VisszaPlayTovább

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe