ClicXoft programok

Keresés

A tartalomhoz

Kérdőíves felmérés és kiértékelés kezelő

Termékek


Technikai jellemzők

A program Microsoft Visual Studio fejlesztő rendszerében, C# programnyelven készült, Microsoft MS SQL adatbázis-kezelőt használ - kliens-szerver rendszerű. Szükséges futtatókörnyezet a Microsoft .NET keretrendszer 4.0-ás változata (minimumkövetelmény).

Fő technikai jellemzők:

 • A programot egyidejűleg használni képes felhasználók, munkatársak száma nincs korlátozva - azonban több egyidejű felhasználó nagyobb teljesítményű kiszolgáló számítógépet igényel.
 • Lehetőség van az adatbázisokhoz való hozzáférésre nemcsak helyi hálózatban, hanem interneten keresztül is. Az adatbázis a szerver IP címe / szerver neve alapján közvetlenül, vagy magasabb biztonsági követelmények esetén VPN kapcsolaton keresztül érthető el. Ez különösen hasznos abban az esetben, ha külső (kiszállásos) munkavégzés történik, és a munkavégző rendelkezik hordozható számítógéppel (notebook). Ekkor internetkapcsolat megléte esetén a munkavégzés aktuális helyén is el tudja érni az adatokat, folytatni tudja ezekkel végzett munkáját.
 • A szoftver egyszerre több céget, szervezetet vagy ügyet képes egyidejűleg kezelni - az egyes cégek, szervezetek vagy ügyek külön adatbázisban kapnak helyet ilyen esetben. Az aktuális cég vagy szervezet adatait tartalmazó adatbázist a program indításakor kell kiválasztani, és bármikor át lehet lépni egyik cégből, szervezetből vagy ügyből a másikba.
 • A program, amennyiben szükséges, egyszerre több példányban is futtatható egy adott hálózaton belül, vagy egy adott számítógépen. Ilyen eset lehet több cég, szervezet vagy ügy egyidejű kezelése. Ekkor az egymástól függetlenül működő program-példányok dolgozhatnak ugyanabba az adatbázisba is. Így egyszerre több munkatárs dolgozhat az adatokkal egyszerre, vagy egy felhasználó egyszerre több adatkörrel végezhet munkát.
 • A program telepíthető és hordozható változatban is elérhető- használható. A hordozhatóság lehetővé teszi a program felhasználási cél szerint beállított változatának könnyű kihelyezését a munkatársak számítógépeire.
 • A program felhasználói szintű jogosultsággal futtatható. (Windows User Account Control jogosultságellenőrzés).


Részletes összefoglaló a hardverkövetelményekről és útmutatók egygépes és hálózati telepítésről a Letöltések menüből érhető el.

A program célja

A szoftver lehetővé teszi közvéleménykutatások, piacfelmérési célú lekérdezések, üzleti partnerek és ügyfelek elégedettségének mérését, nagymértékben támogatja ilyen célú feladatok végrehajtását. A szoftver előnye, hogy nem tartalmaz előre definiált adatstruktúrát és kiértékelési algoritmust - ezeket a program használója hozhatja létre, igényeinek megfelelően, könnyen kezelhető intuitív felületen.

A felhasználó - az aktuális igényének megfelelően - definiálhat többféle kérdőívet, létrehozva az azokat alkotó kérdéseket és válasz-kategóriákat. A létrehozott kérdések és válaszkategóriák később más kérdőívekhez is felhasználhatók, segítségükkel könnyen szerkezthetők további új kérdőívek, új lekérdezések céljára!

A fenti célok eléréséhez a program az alábbi főbb jellemzőkkel rendelkezik:

 • nyolcféle adattípusból (igen / nem, többszörös választás, dátum, szám, szöveg stb.) definiálható válaszlehetőségek az egyes kérdésekhez,
 • a kérdőívek tetszőleges számú kérdést, és az adott kérdéshez tartozó, előre definiált, ugyancsak tetszőleges számú választ tartalmazhatnak,
 • kérdőívekhez tetszőleges számú kiértékelés definiálható a kérdésekre adott válaszok alapján,
 • az egyes felmérések állományba csoportosíthatók,
 • nem online lekérdezéshez lehetőség van kérdőív-formanyomtatványok létrehozására, kinyomtatására,
 • telefonos felméréshez kétféle közvetlen adatbeviteli lehetőségre van mód.Felmérési adatok rögzítése

A program négyféle adatrögzítési folyamatot, négyféle felhasználási forgatókönyvet támogat, illetve kíván támogatni:

1. Közvetlen telefonos (call-center) felmérések - "hideghívások". Ekkor a felmérő akkor rögzít adatokat, ha az adott kérdezett válaszolt a kérdésekre.

Megjegyzés:
Egy kérdőívhez nemcsak a válaszlehetőségek, hanem elérhetőségi adatok is rögzíthetők - amennyiben azokat a kérdezett megadta. Ezekből az adatokból a tételes kiértékelés segítségével adott válasz szerinti elérhetőségi lista kérhető le (pl. kik érdeklődtek egy termék iránt, azok később felkereshetők promóció céljából).

2. Közvetlen telefonos felmérés már korábban megkérdezett személyek bevonásával, adataikat tartalmazó adatbázisból (újramérés - újra-lekérdezés) Ekkor a kérdőív adatok előre létrehozhatók, és megkérdezés ezek aktualizálására irányul.

3. Nyomtatott kérdőívet alkalmazó felmérés végrehajtása. A program előállítja a kérdőíveket, a megkérdezéskor az információk ezekre rögzíthetők. Fejlesztés alatt van OCR modul ezek tömeges és automatizált beolvasására. Kérdezési forma ott alkalmazható, ahol nincs technikai vagy lekérdezés célcsoportjából adódó okok miatt online lekérdezésekre.

Megjegyzés:
mivel az adatbázis interneten keresztül is elérhető, lehetőség van Windows 8.1 vagy 10 rendszereket használó tablet-számítógépek segítségével, WIFI vagy mobilinternet segítségével online lekérdezére ilyen kérdezési helyzetekben is. A szoftver nem Modern (Windows 8.1), illetve UWP (Windows 10) alkalmazás, így Intel x86 architektúráját alkalmazó eszközökön használható, ARM CPU-val szerelt eszközökön (Windows RT) nem. Érintőceruza alkalmazása javasolt.

4. Webes alkalmazáson keresztül (SaaS funkció - fejlesztés alatt). Ez esetben csoportos email-en küldött link segítségével tölthető ki a kerdőív, a rögzítés automatikusan megtörténik.


Kiértékelések létrehozás

A rögzített felmérési adatokból - az adott kérdőívhez létrehozott kiértékelések segítségével - háromféle eredmény kérhető le:

 • a kérdésekre adott válaszok %-os megoszlása (megoszlási viszonyszámok), és azok táblázatos, grafikus, valamint nyomtatott megjelenítése,
 • az egyes választható adatokra a kívánt értékű válaszokat adók adataiból elérhetőségi lista (telefon, email) generálható,
 • amennyiben nyílt kérdések is létre lettek hozva, az ezekre adott szöveges válaszok táblázatos formában is megjeleníthetők, további szubjektív értékeléshez.


Kiértékelések létrehozásakor, a grafikonok színének létrehozása mellett lehetőség van további, szűrési célból alkalmazott kérdések, és azok tendenciózus hatásainak figyelembe vételére.Fenti definíció esetén,

 • az itt látható példát figyelembe véve, a grafikonos kiértékeléskor azt a kimenetet kapjuk, hogy az összes kérdezett hány százaléka szavazna egy adott politikai pártra.
 • A tételes kiértékelésnél pedig egy listát kapunk azoknak a kérdezettneknek az elérhetőségi adataival, akik egy adott politikai pártra szavaznának.


Természetesen e példaként mutatott lekérdezési és szűrési formák alkalmazhatók termékekekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban megfogalmazott véleményekre, valamint felhasználhatók társadalomtudományi célú kérdezések esetében is.


Csoportos email/sms küldés

Kérdőíves felmérések adataiból kétféle elérhetőségi adathalmaz (kérdezett neve, email címe / telefonszáma) kérhető le:

 • kiértékelés alapján (adott kérdőíves felmérésből adott szűréssel kigyűjtött elérhetőségi adatok),
 • egy vagy több felmérés összes válaszadói.


A kinyert elérhetőségi adatokra csoportosan küldhető email és / vagy sms. E funkció alkalmazható többek között:

 • kiértékelés alapján további promóciós anyag kiküldésére,
 • egy felmérés válaszadóinak köszönő üzenet elküldésére.Képernyőképek

Főmenü

Felmérési folyamat létrehozását segítő ablak

Felmérési adatbeviteli ablak

Kérdőív és kiértékelés definiciós ablak

Grafikus kiértékelési ablak

Üres kérdőív nyomytatási képe

Grafikus kiértékelés nyomtatási képe


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe