ClicXoft programok

Keresés

A tartalomhoz


A ClicXoft.Office programcsalád tagjai az irodai munka sokféle területére kínálnak értékes és eredményes üzleti megoldásokat az iktatástól az üzleti partnerek elégedettségének felméréséig, a kintlévőség kezelésétől az ügyfélszolgálati munka támogatásáig - és számos egyéb üzleti igényre is!

Adatbázis alapú irodai szoftvereink segítségével termékértékesítési, szolgáltatási, könyvelési és ikatási folyamatai válnak nagymértékben egyszerűsíthetővé! Üzleti működéséhez kapcsolódó fontos dokumentumai, az azokhoz kapcsolódó határidők könnyen elérhetővé és pontosan tarthatóvá tehetők programjaink alkalmazásával.

 • Minden programunk esetében tetszőleges, irodai használatban alkalmazott fájlformátumokban (doc, pdf, txt, jpg, png, stb.) adatbázisban tárolhatók a releváns, Ön által rögzíteni kívánt dokumentumok,
 • Számos, az ügymenettel és folyamatokkal kapcsolatos határidőt figyel a rendszer, és ezekről értesítést küld push-értesítés, illetve időzítetten elküldött e-mail vagy sms segítségével.


További előnyt jelent, hogy az Ön működési területén is, az üzletileg lényeges információ megléte ("tudás") nem a munkatársakon fog múlni elsődlegesen, hanem követhetően és egyértelműen megtalálható lesz a cég informatikai rendszerében - így nem lesznek "pótolhatatlan" munkatársak!

A ClicXoft.Office programcsomag fejlesztésének elsődleges célja volt, hogy funkciói a legkülönbözőbb tevékenységet végző vállalkozások és szervezetek igényeire egyedileg testreszabhatók, könnyen illeszthetők legyenek. A programcsalád szoftverei logikailag és funkcionálisan egységes kezelőfelülettel rendelkeznek, ezért egyszerűen megtanulhatók és könnyen használhatók.

Naptár letöltés


HR tevékenység menedzselő program
ClicXoft.HrManager

A program egy szervezet jelölt, állományban lévő vagy már kilépett munkavállalói adatainak menedzselésére , az aktív munkavállalóknak a szervezettel webes aplikáción keresztüli kommunikációját menedzseli.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • személyek nyilvántartása,
 • fotó betöltése a fö ablakban történő megjelenítéshez
 • változó adatok (beosztás, alapbér, iskolai végzettség, távollét std.), idővonlas tárolása, megjelenítése,
 • adatbányászati lehetőség,
 • szabadságtervezés, terv-tény adat elemzés,
 • egyedi adatlekérdezési lehetőség,
 • program bevezetéskor adatok importálása excel fájlból,
 • távollát jóváhagyása elektronikusan,
 • csatolmányok (kép, számla, szerződés stb.) rögzítése a kölcsönözhető termékekhez, kölcsönügyletekhez (pl. kiadás előtti és visszavételi állapotot rögzítő fényképek tárolása),
 • a program által nem kezelt, de szükséges, a felhasználó által definiált egyedi adatok adhatók meg nyilvántartáshoz,
 • teendők, események rögzítése személyekhez.

Kapcsolódó webes alkalmazás, melynek segítségével bármilyen internetes eszköz segítségével (számítógép, tablet, mobil telefont stb.) személyes adatok lekérdezhetők:

 • igénybe vett szabadság,
 • bejelentett távollét,
 • alapbér változások,

és feltölthetők a program adatbázisába:

 • szabadságterv,
 • távollét bejelentés,
 • dokumentum feltöltés dolgozók részéről (pl. orovis igazolás, életrajz stb.)
 • bárminemű dolgozói üzenet küldése cég felé (pl. kérelem)


Ügyfélkapu
ClicXoft.CustomGate

Webes alkalmazás mely lehetővé teszi a Clicxoft.Office illetve a CobraConto.Net programrendszer programjai által tárol legfontosabb adatainak elérését interneten keresztül.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • az adatok bármilyen eszközön elérhetők, mely rendelkezik internetes böngészővel: számítógép, laptop, tablet, mobil telefon, smart (okos) TV stb.,
 • webes alkalmazás jellege miatt nem igényel semmilyen installálás, app alkalmazását,
 • az adatokhoz csak autentikált személy fér hozzá (név/jelszó védelem),
 • megfeleló jogosultsággal az alkalmazás adminisztrálása (új felhasználó felvétele, jogosultságok beállítása stb.) ugyanezen alkalmazáson keresztül is elvégezhető.


Értékesítésfolyamat-kezelő program
ClicXoft.Sales

A program olyan szervezetek számára nyújt támogatást, amelyek fő tevékenysége termékek és / vagy szolgáltatások értékesítése, és szükséges számukra az értékesítési folyamatok részletes adminisztrációja.

Az értékesítési folyamatok támogatását nyújtó program főbb tulajdonságai és képességei:

 • értékesítési ügyletek adatainak (tárgy, kapcsolat, forrás, érdeklődő, ügylet érték, felhasználó által felvitt egyedi adatkategóriák stb.) rögzítése,
 • program által ügyletenkénti azonosító (referenciaszám) generálása,
 • csatolmányok, mint levelezés, számla, szerződés, és egyéb üzletileg fontos dokumentumok rögzítése az ügyletekhez,
 • felhasználó által definiált egyedi adatok rögzítésének lehetősége az egyes ügyletekhez,
 • teendők, események rögzítési lehetősége az egyes ügyletekhez, ezek kijelzése / elküldése határidők szerint, email-ben és sms-ben is,
 • értékesítési folyamatok követése, megrendelések státuszkezelése: érdeklődés, kapcsolat felvétel, megrendelve, teljesítve, lezárva státuszokkal,
 • üzleti, értékesítési döntéseket meghatározó statisztikák generálása az értékesítési folyamatról, a megrendelt termékekről, az értékesítési folyamatok időtartamáról, és egyéb üzletileg lényeges, felhasználó által megadott adatokról,
 • könnyen lekérdezhető megrendelt <-> meghiúsult érték statisztika (az összes értékesítésre, valamint partner szerinti értékesítésre bontva),
 • könnyen lekérdezhető megrendelt <-> meghiúsult mennyiségi statisztika.


Kölcsönügylet-kezelő program
ClicXoft.Leasing

A program gépek és berendezések kölcsönzésével foglalkozó vállalkozások kölcsönügylet-folyamatainak kezelését segíti nagymértékben.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • program által generált ügyletenkénti azonosító (referenciaszám) létrehozása,
 • kölcsönügylet folyamatok kezelése - foglalva, megrendelve, lezárva, lemondva kategóriák szerint,
 • kölcsönzött termékek részletes adatainak nyilvántartása,
 • kölcsönzött termékek bérleti díjainak kalkulálása üzemi és üzemen kívüli (szállítás) időszakokra, különböző időszak-egységekre, forintban és devizában,
 • keresett időszakban szabad, elérhető és kikölcsönözhető termékek táblázatos és grafikus (idővonal) formában történő megjelenítése,
 • kölcsönügyletek részletes adatainak rögzítése ügyfélhez, partnerhez, adott időszakra vonatkozóan,
 • szállítólevelek nyomtatása a kölcsönügyletek adataiból,
 • ajánlatok nyomtatása ügyfelek részére a rendelkezésre álló kölcsönügylet adatokból,
 • számlák generálása a kölcsönügyletek adataiból,
 • csatolmányok (kép, számla, szerződés stb.) rögzítése a kölcsönözhető termékekhez, kölcsönügyletekhez (pl. kiadás előtti és visszavételi állapotot rögzítő fényképek tárolása),
 • felhasználó által definiált egyedi adatok adhatók meg a kölcsönözhető termékekhez, ügyletekhez,
 • teendők, események rögzítése kölcsönözhető termékekhez és kölcsönügyletekhez.


Szerződéskezelő
ClicXoft.ContractRegistry


A ClicXoft.ContractRegistry program cégek és szervezetek működéséhez kapcsolódó szerződések teljes körű, auditálható menedzselését teszi lehetővé. Biztosítja a szerződések készítését, nyilvántartását, archiválását, valamint a szerződésekhez kapcsolódó események és határidős teendők regisztációját. Segíti a szerződéskezelés auditját.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • szerződések életútjának teljes körű követése,
 • előkészített, hatályos és archív szerződések értelmezése, a rögzített dokumentumok kategorizálása,
 • lehetőséget biztosít a szerződéskezelés dokumentálására, auditjára (auditálható),
 • belső jogosultsági rendszer - felhasználói jogok kiosztása (szerződések létrehozása, engedélyezése, megtekintése, archiválása jogok),
 • automatikus sorszám, iktatószám generálás,
 • saját (egyedi) adatok definiálása és rögzítése a szerződésekhez,
 • szerződésenként blog lehetőség jogosultak között - alapszintű csoportmunka funkció biztosítása,
 • sablon(ok) alapján egyedi és tömeges szerződés készítése (nyomtatása),
 • felhasználó által kívánt egyedi adatok definiálása és nyilvántartása.


Tartozáskezelő
ClicXoft.DebitManager

A program eredményes tartozáskezelési megoldást biztosít sok üzleti partnerrel, és jellemzően partnerenként több kiállított számlával rendelkező vállalkozások és szervezetek vevő- és ügyféltartozásainak (kintlévőségének) menedzseléséhez. Kifejezetten nagy segítséget nyújt tartozáskezelési főtevékenységű vállalkozások munkavégzéshez.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • ügyfelenkénti tartozás nyilvántartás (folyószámla) akár több jogcímű tartozás együttes kezelése,
 • nyilvántartások (folyószámlák) állományba csoportosítása,
 • kifutott tartozások archiválása,
 • tartozás nyilvántartásokhoz feladatok rendelése határidővel,
 • kézi vagy automatikus sms, email küldés, formalevél-nyomtatás az ügyfelek számára,
 • tartozás-kiegyenlítés beolvasása text fájlból,
 • tartozás-kiegyenlítés beolvasása közvetlenül a CobraConto.Net programból (Cobra Computer Kft. szoftvere).


Feladatkezelő program
ClicXoft.TaskManager

A ClicXoft.TaskManager program lehetőséget biztosít egyedi feladatok kiosztásától és ellenőrzésétől kezdve teljes komplex munkafolyamatok, projektfeladatok tervezésére, nyomonkövetésére, a feladatok auditjára. A szoftver segítségével könnyen követhető munkavállalók hatékonysága és teljesítménye, valamint belőlük alkotott munkacsoportok, osztályok és részlegek eredményessége is. A szoftver lehetővé teszi tevékenységek audit célú dokumentálását.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • egyedi és egyszerű feladatok vagy komplex munkafolyamatok életútjának követése,
 • feladatok és munkafolyamatok összekapcsolása, szerkesztése,
 • munkaidő-felhasználás rögzítése grafikus formában megjelenítve,
 • rögzített feladaton kívüli munkaidő felhasználás, szabadságok, betegszabadságok nyilvántartása,
 • feladatok csoportosítása (előkészített, nyitott és archív feladatok),
 • feladatok és munkafolyamatok dokumentálása audit céljára is,
 • tetszőleges számú dokumentum csatolása feladatokként,
 • belső jogosultsági rendszer, felhasználó jogok kiosztása (feladat létrehozás, megtekintés, módosítás)
 • automatikus sorszám, referenciaszám generálás,
 • saját (egyedi) adatok definiálása és rögzítése feladatokhoz,
 • feladatokként blog lehetőség jogosultak között – alapszintű csoportmunka funkció biztosítása,
 • ütemezett sms, email küldési lehetőség,
 • események, határidők, aktuális és lejárt teendők figyelése és értesítés ezekről,
 • munkaidő-kimutatás létrehozása üzleti partner, munkatárs vagy adott feladat szerint.


SQL adatbázismentő segédprogram
ClicXoft.DatabaseBackup

 • A program SQL adatbázisok (így a ClicXoft.Office programcsomag szoftverei által használt MS SQL adatbázis kezelő által menedzselt adatbázisok) automatikus, ütemezett mentését teszi lehetővé. E mellett lehetőséget biztosít bármilyen Ön által lényegesnek tekintett fájlok és mappák ütemezett mentésére is.


A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • tetszőleges számú adatbázis mentésének biztosítása,
 • felhasználó által megadott fájlok és mappák helyének és mentési útvonalának megadása,
 • a program az ikontálcán helyezkedik el és a háttérben fut,
 • az ütemezésen kívül bármikor indíthatók és törölhetők a beállított mentések,
 • mentések állapotának lekérdezése (vizuális megjelenítéssel),
 • automatikus hibanapló vezetése,
 • a program adatbázisszerveren vagy a kliensszámítógépeken egyaránt futtatható,
 • mentés történhet akár közvetlenül külső adathordozóra, illetve helyi hálózaton található meghajtóra, tárolóra.


Adatbázisonként beállítható:

 • az ütemezés ideje (naponta, hetente, havonta),
 • az adatmentés napon belüli időpontja,
 • az utolsó mentések száma (a megadotton felüli régebbi mentéseket a program automatikusan törli).


Gépkocsi-nyilvántartó (flottakezelő)
ClicXoft.VehicleRegistry

A ClicXoft.VehicleRegistry program gépkocsik, személy és tehergépjármű autóflották adatainak nyilvántartására, a kezelt gépjárművek életútjának követését, a gépkocsikhoz kapcsolódó költségek és bevételek naprakész kalkulációját teszi lehetővé.

A szoftver biztosítja cége vagy szervezete kezelésben lévő gépkocsik adatainak, digitalizált dokumentumainak tárolását, fenntartási költségeinek teljesen automatikus, naprakész kalkulálását visszamenőlegesen, a gépkocsik beszerzésétől kezdődően. Segítségével a gépjárművek fenntartásának költségei, a gépkocsikkal kapcsolatos ütemezett és egyedi teendők, a gépjárművek adataiban megtörtént változások, az adott gépjármű költségei, illetve használatukból származó nyereség (tartósbérlet) értékei egy felületen, bármikor naprakészen, könnyen leolvashatók.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • a rögzített gépkocsik minden statikus törzsadatának (gyártmány, típus, felszereltség, alvázszám, szín, beszerzési adatok, stb.) nyilvántartása,
 • korábbi és jelenlegi rendszám, törzsköny, forgalmi engedély, motorszám, gépkocsi használó nyilvántartása
 • gépkocsikhoz tartozó bevételek, költségek tárolása, automatikus- naprakész nyilvántartása,
 • szkennelt dokumentumok, szövegfájlok, táblázatok, fotók csatolása a gépjárművekről, annak részegységeiről (például javítások dokumentálása céljából),
 • futásteljesítmény adatok (megtett km) rendszeres rögzítése,
 • gépkocsi-fenntartáshoz köthető teendők és események rögzítése (pl. kötelező szerviz, gumicsere, műszaki vizsga időpontja)
 • a teendők és események felelőseinek automatikus értesítése (email, sms),
 • automatikus teendő generálás felelős értesítésével lejáró műszaki vizsgáról, kötelező szervizekről,
 • aktuális és előző biztosítások (kgfb - casco) nyilvántartása,
 • kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó teendők nyilvántartása, automatikus ütemezése (biztosítási díjak, adók: teljesítményadó és cégautóadó),
 • útnyilvántartás készítése, automatikus generálása futásteljesítmény adatok alapján.
 • A felsoroltakon kívül beépített lehetőség van azÖn által kívánt egyedi adatok definiálása és nyilvántartása az egyes járművekhez köthetően!


Kérdőív-lekérdező szoftver
ClicXoft.Questionnaire

A ClicXoft.Questionnaire program eredményesen segíti közvéleménykutatások, piacfelmérés célú kutatások végrehajtását. Kifejezetten alkalmas ügyfelek és üzleti partnerek elégedettségének mérését célzó megkeresések elvégzésére.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • többféle kérdőív, és e kérdőívekhez tetszőleges számú kiértékelési szempont definiálása,
 • partnertörzsből, vagy külső adatokból kérdőívek létrehozása, betöltése a programba (importálás),
 • üres és kitöltött kérdőív(ek) nyomtatása, lekérdezés biztosítása számítógépes felület nélkül is - nyomtatott formátumú kérdőívek tömeges előállítása,
 • grafikonokat is tartalmazó kiértékelési lehetőségek biztosítása, tendenciák, megoszlási gyakoriság adatok egyszerű és gyors megjelenítése.


Társasház program
ClicXoft.ApartHouse


Társasházak gazdálkodását, folyószámláinak nyilvántartását és könyvelését támogatja a ClicXoft.ApartHouse szoftver.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • csoportos folyószámla generálás külső szöveges fájlból,
 • csoportos gazdasági események (pl. havi közös költség előírás) rögzítési lehetőség,
 • lakóknak címzett egyenlegközlő formalevelek / email-ek létrehozása,
 • egyenleg és kivonat készítés lakóház lakóinak adataiból,
 • gazdasági esemény sablonok (előírás, terhelés, jóváírás) készítése,
 • automatikus sms és / vagy email küldés terhelésről, jóváírásról,
 • automatikus pénzforgalmú (naplófőkönyv) könyvelés biztosítása,
 • automatikus közműdíj számítás óraállások alapján,
 • rezsi megtakarítás felosztás tulajdonhányad vagy alapterület szerint kalkulálva.


Iktatás és iratkezelés
ClicXoft.Registrar

A ClicXoft.Registrar program cégek és szervezetek működéséhez kapcsolódó, bejövő és kimenő iratok elektronikus iktatását, az iktatási eljárások auditálást teszi lehetővé. A szoftver teljes mértékben megfelel az iktatásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • érkeztető (iktatószám nélküli), kimenő- és bejövő iktatótömbök kezelése,
 • tömbönkénti és összevont iktatási naplólista elkészítése,
 • elektronikus szignálás biztosítása sms, email küldéssel,
 • postakönyv vezetés és nyomtatás biztosítása,
 • tetszőleges számú dokumentum csatolása iktatásonként,
 • teendők, események és határidők hozzárendelése iktatásonként,
 • saját (egyedi) adatok definiálása és rögzítése az egyes dokumentumokhoz kapcsolódóan,
 • összetartozó iratok összerendelése-csoportosítása,
 • iratok életútjának követése,
 • részletes adatkeresési (adatbányászati) lehetőségek biztosítása.


Számlakészítő
ClicXoft.Invoicing

A ClicXoft.Invoicing program elsősorban egyéni vállalkozók, kisebb gazdálkodó szervezetek számlázási feladatait teljesíti. A szoftver megfelel a jogszabályi előírásoknak mind a számlakészítés szabályai, mind a készítés dokumentáltsága tekintetében.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • forint és deviza alapú számlakészítés,
 • adott időszakra ÁFA lekérdezés,
 • termék (áru, szolgáltatás) törzsadatainak rögzítése,
 • raktárkezelés: termékkarton vezetés, leltár készítés,
 • egyedi azonosítók kezelése,
 • a raktárkészlet automatikus csökkentése számlázás megtörténtekor,
 • vonalkód olvasóval gyors-számlázás (bolti alkalmazás) biztosítása.


Szervíz program
ClicXoft.Service


A ClicXoft.Service program lehetővé teszi különböző fajta, ütemezett karbantartást igénylő gépek és eszközök javítási és fenntartási tevékenységeihez köthető feladatok adminisztrációját, a hibák rögzítésétől, munkalapok kiállítástól kezdve, a javítási munka megtörténésének regisztrálásáig. A program kiváló kiegészítője a ClicXoft.Leasing kölcsönügylet-kezelő szoftvernek, amennyiben a kölcsönzési és javítási tevékenység egy vállalkozásnál történik egyidejűleg.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

 • hibabejelentő lapok, munkalapok és tárolási jegyek készítése és nyomtatása,
 • a munkalapon feltüntetett adatokból számlák generálása és nyomtatása,
 • javításhoz szükséges anyagok és alkatrészek raktári kezelése azonosítóval,
 • raktári alkatrészek kiadásának munkalapra könyvelése,
 • szervizes dolgozók naptárkezelése,
 • előjegyzés naptár vezetése, előjegyzés alapján dolgozó szervizeknek (autó / motorszerelő, autókozmetika stb.) és üzemeknek (közszolgáltatók)
 • adatbányászati lehetőség, lehetőség van többek között pl. alkatrészek életút-követésére,
 • ügyfelek vagy munkatársak részére automatikus sms és / vagy email küldés.


Kozkázat-kezelés, kiválóság-önértékelés - ISO 9001:2015
ClicXoft.RiskAssessment

A szoftver kifejezetten az ISO 9001:2015-ös szabványt alkalmazni kívánó cégek részére készült. 2018. január 1.-től e szervezetek számára kötelező a szabványban, illetve a minőségbiztosítási rendszerükben megadott időközönként kockázatelemzést, kiválósági önértékerlést végezni.

A program e folyamat végrehajtását támogatja, föbb tulajdonságai (funkciói):

 • tetszőleges számú értékelési alapelv összeállítása,
 • tetszőleges számú értékelési szempont felvétele alapelvenként,
 • tetszőleges megválaszolandó kérdés létrehozása az értékelési szempontokhoz,
 • az egyes értékelési szempontok súyozhatók a végeredmény számításhoz,
 • válaszok alapján a program által automatikusan számít értékelési pontszámot és megoszlást,
 • értékelési alapelvek eredményeinek kördiagramos megjelenítése az időszakra vonatkozóan,
 • időszaki értékelési eredmények trendjének oszlopdiagram formátumú megjelenítése,
 • időszaki értékelési eredmények részletes, dokumentum formátumú nyomtatása.


Partner CRM és ügyfélszolgálati program
ClicXoft.Partner

A ClicXoft.Partner a ClicXoft.Office progamcsomag előzőleg és alábbiakban bemutatott programjaiban rögzített ügyfél és üzleti partnerek adatainak kezelését, ezekre alapozva CRM folyamatok végrehajtását, aktív partnerkapcsolattal rendelkező cégek ügyfélszolgálati munkájának dokumentált kezelését teszi lehetővé.

A program főbb tulajdonságai és képességei:

Ügyfél és partner nyilvántartás:

 • ügyfelek és partnerek adatainak részletes nyilvántartása,
 • az adatok alapján többféle lekérdezés indítható, segítségükkel üzleti szempontból értékes összefüggések nyerhetők a céges vagy szervezeti ügyfél- és partner-adatbázisból.
 • Lehetőség van partner és ügyféladatok tömeges és egyidejű importálására tetszőleges szöveges formátumú fájlból.


CRM funkciók:

 • ügyfelekkel és üzleti partnerekkel kapcsolatos valamennyi korábbi adat és dokumentum (szerződések, iratok, számlák és egyéb üzletileg fontos dokumentumok) közös felületen történő megjelenítése,
 • lehetőség van egyedi, Ön által definiált adatmezők definiálására, és események-teendők egyszeri vagy ismétlődő rögzítése,
 • az események és teendők ütemezése összekapcsolható a ClicXoft.Office programcsomag más szoftvereivel, azokkal integráltan kezelhető.


Marketing munkát támogató funkciók:

 • telefonkönyv, mobiletelefonszám és sms címtár vezetése,
 • többféle sms, email sablon rögzítésére van lehetőség,
 • többszörös sms/kör-email egyszerű és hatékony kiküldése korábban rögzített sablonok alapján.


Ügyfélszolgálati funkciók:

 • kommunikáció tartalmának rögzítése, automatikus időtartam kezelése,
 • beszélgetésről készült hangfájl tárolása és csatolása az ügyféladatokhoz,
 • ügyfelekkel és partnerekkel történő beszélgetések alatt adatok és előzmények megjelenítése,
 • részletes keresési lehetőségek az ügyfél és partneradatokon belül - akár szövegtöredékekre is,
 • üzleti teljesítményt támogató statisztikák lekérdezési lehetőségei üzleti partnerekről és az adatrögzítőkről.


ClicXoft.Office irányítópult
ClicXoft.Dashboard


A ClicXoft.Office programcsalád egyes moduljai, itt bemutatott programjai egy programrendszert alkotnak. Több programunk együttes alkalmazása esetén javasolt kiegészítő a rendszertálcáról elérhető Windows asztalhoz hasonló gyorshívó és eseményjelző irányítópult, ahol a telepített programok ikonjai, beállítási lehetőségek, valamint a programokhoz kapcsolódó határidős események jelzései láthatók. Lehetőség van gyorsindító hivatkozások létrehozására, a számítógép indulásával együttesen induló ClicXoft.Office programok felvételére.Az irányítópult testre szabható, átméretezhető, és az egyes ikonok tetszőleges pozícióba átrendezhetők. Az irányítópult jobb felső sarkában lévő menüben megtekinthető mely programban melyik, a program által figyelt határidő járt le. Itt találhatók meg a teendők és határidők jelzései is.


Egyedi program

A felsorolt szoftverkínálaton túlmenően egyéb, speciális tevékenység támogatására gyors, megbízható program kifejlesztése 30 éves vállalati folyamat ismeret, programtervezési és programozási gyakorlattal.

Főoldal | Termékek | Programfejlesztés | Nyilatkozatok | Letöltések | Kapcsolat | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe